Try Our New BETA Version
GO
(navigation image)
Home Audio Books & Poetry | Community Audio | Computers & Technology | Grateful Dead | Live Music Archive | Music, Arts & Culture | Netlabels | News & Public Affairs | Non-English Audio | Podcasts | Radio Programs | Spirituality & Religion
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload

Listen to audio

item image

Stream (help[help])

VBR M3U
MP3 via M3U

Play / Download (help[help])

VBR ZIP

Ogg Vorbis

All Files: HTTPS Torrent (2/0)
[Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0]

Resources

Bookmark

Sư Bà Hải Triều ÂmLăng Nghiêm 94 (1994)

something has gone horribly wrong 8-p
Prefer flash? · Embed · Questions/Feedback?

Đây là loạt pháp thoại mang chủ đề LĂNG NGHIÊM 94 do sư bà Hải Triều Âm, của Chùa Dược Sư tại Lâm Đồng Việt Nam, thuyết giảng. (Tiểu Sử Sư Bà Hải Triều Âm)

Các trang nghe online, hạ tải mp3 và sách đọc (pdf, epub, kindle, Daisy, Full Text, DjVu) của Sư Bà Hải Triều Âm Thuyết Giảng:
-Lăng Nghiêm Chánh Văn
[Nghe Online Phần 1][Nghe Online Phần 2]

-Lăng Nghiêm Chính Mạch
[Nghe Online]

-Lăng Nghiêm 94
[Nghe Online]

-Quy Nguyên Trực Chỉ
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Lăng Nghiêm Toát Yếu
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Sống Chết Bình An (Dựa Theo Tử Thư Tây Tạng)
[Nghe Online]

Các thời pháp thoại khác của Sư Bà có cho thỉnh tải miễn phí trên mạng chùa: ChuaDuocSu.org

Chùa Dược Sư
Thôn Phú An, Xã Phú Hội, Huyện Ðức Trọng,
Tỉnh Lâm Ðồng - Việt Nam
Điện thoại: 84 63 384 6393
hay 84 63 384 6368This audio is part of the collection: Community Audio
It also belongs to collection:

Artist/Composer: Sư Bà Hải Triều Âm
Date: 1994
Keywords: Lang Nghiem; 94; Su; Ba; Hai; Trieu; Am; ChuaDuocSu.org; phap; am; thuyet; giang; phap; thoai; mp3

Creative Commons license: Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0


Individual Files

Whole Item FormatSize
[generated M3U] M3U Stream 
[generated VBR MP3 ZIP] VBR MP3 ZIP Stream 
Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis PNG
LN94-001-Khai.kinh 850.0 KB 
468.4 KB 
7.7 KB 
LN94-002-3.danh.de 5.4 MB 
3.7 MB 
7.4 KB 
LN94-003-BAY.LAN.TIM.TAM 4.6 MB 
3.2 MB 
7.7 KB 
LN94-004-Tam.nup.sau.con.mat 4.0 MB 
2.8 MB 
8.8 KB 
LN94-005-Tam.o.ca.trong.ngoai 5.1 MB 
3.6 MB 
9.5 KB 
LN94-006-Tam.o.chang.giua 5.1 MB 
3.6 MB 
9.2 KB 
LN94-007-Tam.khong.vuong.mac 3.1 MB 
2.2 MB 
10.7 KB 
LN94-008-CHI.RO.VONG.TAM 4.8 MB 
3.3 MB 
11.0 KB 
LN94-009-Hai.can.ban 5.5 MB 
3.8 MB 
9.6 KB 
LN94-010-Dich.chi.vong.tam 5.3 MB 
3.6 MB 
7.7 KB 
LN94-011-Dich.chi.vong.tam-tt 5.1 MB 
3.5 MB 
8.4 KB 
LN94-012-Phan.biet.chan.vong 4.9 MB 
3.3 MB 
8.9 KB 
LN94-013-Bay.gio. 5.1 MB 
3.5 MB 
8.4 KB 
LN94-014-Bay.gio-tt 4.5 MB 
3.1 MB 
8.7 KB 
LN94-015-KHAI.TRI.KIEN.PHAT 6.9 MB 
4.7 MB 
8.4 KB 
LN94-016-Khai.tri.kien.Phat-tt 3.2 MB 
2.2 MB 
11.4 KB 
LN94-017-Tu.chu.Van. 3.1 MB 
2.1 MB 
10.5 KB 
LN94-018-1.KT.LA.TAM.LINH.GIAC 4.3 MB 
2.8 MB 
8.5 KB 
LN94-019-2.KT.BAT.DONG 4.2 MB 
2.7 MB 
8.6 KB 
LN94-020-Kien.hoac.tu.hoac 9.0 MB 
6.0 MB 
7.3 KB 
LN94-021-3.KT.BAT.DIET 2.4 MB 
1.6 MB 
10.4 KB 
LN94-022-4.KT.VIEN.MAN 6.0 MB 
4.0 MB 
10.7 KB 
LN94-023-Than.ong.tam.ong. 6.1 MB 
4.0 MB 
10.5 KB 
LN94-024-5.KT.VO.SANH 2.5 MB 
1.6 MB 
11.5 KB 
LN94-025-6.KT.CHAN.NGA 1.1 MB 
729.5 KB 
11.8 KB 
LN94-027-8.KT.BAT.NHI 3.9 MB 
2.5 MB 
10.2 KB 
LN94-028-KT.Bat.Nhi-tt 8.5 MB 
5.6 MB 
10.9 KB 
LN94-029-9.KT.SIEU.TINH 6.9 MB 
4.5 MB 
10.8 KB 
LN94-030-10.KT.CHUA.PHAI.KIEN.TANH 5.0 MB 
3.3 MB 
12.1 KB 
LN94-031-KT.so.10-tt 4.4 MB 
3.0 MB 
12.2 KB 
LN94-032-KT.so.10-tt2 4.4 MB 
3.0 MB 
12.2 KB 
LN94-033-KT.so.10-tt3 4.2 MB 
2.9 MB 
12.3 KB 
LN94-034-QUY.NLT 2.6 MB 
1.8 MB 
12.9 KB 
LN94-035-GN.bài.Tom.Thau 7.2 MB 
5.0 MB 
11.3 KB 
LN94-036-Tinh.va.vo.tinh. 4.6 MB 
3.2 MB 
12.4 KB 
LN94-037-Nhu.vay.cho.den. 4.0 MB 
2.8 MB 
12.2 KB 
LN94-038-Nhan.duyen.hoa.hop. 6.9 MB 
4.8 MB 
11.9 KB 
LN94-039-Nhan.duyen.biet.ly. 7.4 MB 
5.2 MB 
12.0 KB 
LN94-040-Nam.am 6.3 MB 
4.4 MB 
13.0 KB 
LN94-041-To.GQ.giang.ve.Thuc.am 4.2 MB 
2.9 MB 
12.7 KB 
LN94-042-Thuc.am-tt 7.1 MB 
4.8 MB 
9.9 KB 
LN94-043-Sau.nhap 8.9 MB 
6.1 MB 
10.5 KB 
LN94-044-Sau.nhap-tt 7.2 MB 
4.9 MB 
11.2 KB 
LN94-046-Muoi.hai.xu-3.ai.co.de 5.9 MB 
4.0 MB 
11.7 KB 
LN94-047-Thanh.tran 6.0 MB 
4.1 MB 
9.7 KB 
LN94-048-Phap.tran 4.6 MB 
3.2 MB 
12.1 KB 
LN94-049-Muoi.tam.gioi 5.5 MB 
3.8 MB 
11.5 KB 
LN94-050-Ty.thuc 4.7 MB 
3.3 MB 
11.8 KB 
LN94-051-Thiet.thuc 4.9 MB 
3.4 MB 
11.2 KB 
LN94-052-Y.thuc 7.0 MB 
4.8 MB 
10.7 KB 
LN94-053-Y.thuc 6.3 MB 
4.3 MB 
11.7 KB 
LN94-054-BAY.DAI 8.4 MB 
5.8 MB 
11.0 KB 
LN94-055-Dia.dai 6.1 MB 
4.2 MB 
11.9 KB 
LN94-056-Hoa.dai. 3.8 MB 
2.6 MB 
13.1 KB 
LN94-057-Kien.dai 7.2 MB 
4.8 MB 
12.3 KB 
LN94-058-Thuc.dai 3.8 MB 
2.5 MB 
13.1 KB 
LN94-059-Anan.phat.nguyen 3.7 MB 
2.5 MB 
12.5 KB 
LN94-060-QUYET.NGHI 6.5 MB 
4.4 MB 
11.6 KB 
LN94-061-Dieu.minh.minh.dieu 5.3 MB 
3.6 MB 
12.1 KB 
LN94-062-Phat.dap.cau.1 4.2 MB 
2.9 MB 
12.4 KB 
LN94-063-Phat.dap.cau.1 6.0 MB 
4.1 MB 
11.4 KB 
LN94-064-Giac.khong.sanh.me 2.3 MB 
1.6 MB 
12.9 KB 
LN94-065-Bay.dai.vien.man 3.7 MB 
2.5 MB 
12.9 KB 
LN94-066-Hop.voi.tran.tuong. 6.7 MB 
4.7 MB 
11.6 KB 
LN94-067-Vong.khong.nguyen.nhan. 2.5 MB 
1.7 MB 
13.1 KB 
LN94-068-Nghi.nhan.duyen.tu.nhien 5.7 MB 
4.0 MB 
11.7 KB 
LN94-069-TAM.MA-5.truoc 4.1 MB 
2.8 MB 
13.0 KB 
LN94-070A.Chung.sanh.va.menh.truoc 3.9 MB 
2.6 MB 
12.3 KB 
LN94-070B.Hoi.lai.5.truoc 5.6 MB 
3.8 MB 
11.2 KB 
LN94-071-Xa.hop.voi.4.duc.NB 5.5 MB 
3.8 MB 
11.5 KB 
LN94-072-Thi.du.ly.nuoc 7.1 MB 
4.9 MB 
9.6 KB 
LN94-073-Tham.tuong.can.ban.phien.nao 7.2 MB 
4.8 MB 
7.2 KB 
LN94-074-So.luong.cong.duc.6.can 6.3 MB 
4.4 MB 
6.9 KB 
LN94-075-So.luong.cong.duc.6.can 4.1 MB 
2.8 MB 
12.2 KB 
LN94-076-Nguon.goc.ket.can 8.5 MB 
5.6 MB 
11.2 KB 
LN94-077-Ket.can 6.9 MB 
4.7 MB 
12.1 KB 
LN94-078-Ket.tai.mui. 5.5 MB 
3.8 MB 
11.5 KB 
LN94-079-Luu.dat.bon 3.6 MB 
2.4 MB 
12.7 KB 
LN94-080-Phat.minh.chan.tanh 4.4 MB 
3.0 MB 
12.8 KB 
LN94-081-Ong.chi.can.dung.theo. 6.4 MB 
4.3 MB 
11.8 KB 
LN94-082-Khong.do.tien.tran. 7.7 MB 
5.1 MB 
11.4 KB 
LN94-083-Danh.chuong 5.0 MB 
3.2 MB 
12.5 KB 
LN94-084-GIAI.KET 4.3 MB 
2.8 MB 
12.2 KB 
LN94-085-Thich.Ca.giai.nghia 5.0 MB 
3.3 MB 
10.3 KB 
LN94-086-On.lai 4.8 MB 
3.2 MB 
8.9 KB 
LN94-087-Bai.ke 5.8 MB 
4.0 MB 
8.5 KB 
LN94-088-Thuc.A.Da.Na 6.3 MB 
4.3 MB 
11.3 KB 
LN94-089-Tu.tam.tro.lai.chap. 5.1 MB 
3.5 MB 
12.0 KB 
LN94-090-Thu.lop.coi.nut 3.8 MB 
2.6 MB 
13.2 KB 
LN94-091-Thu.lop.coi.nut-tt 4.2 MB 
2.8 MB 
12.4 KB 
LN94-092-TRINH.BAY.VIEN.THONG 6.7 MB 
4.7 MB 
11.8 KB 
LN94-093-Huong.tran 9.2 MB 
6.5 MB 
9.9 KB 
LN94-094-Vi.tran. 6.8 MB 
4.7 MB 
9.0 KB 
LN94-095-Nhan.can. 5.0 MB 
3.4 MB 
10.2 KB 
LN94-096-Y.can 3.7 MB 
2.5 MB 
11.2 KB 
LN94-097-Sau.thuc 4.5 MB 
3.1 MB 
10.8 KB 
LN94-098-Bay.dai 5.8 MB 
3.9 MB 
9.9 KB 
LN94-099-Khong.dai 5.0 MB 
3.5 MB 
9.9 KB 
LN94-100-Khong.dai-tt 4.8 MB 
3.3 MB 
12.1 KB 
LN94-101-Thuc.dai 6.4 MB 
4.4 MB 
11.0 KB 
LN94-102-Kien.dai 3.5 MB 
2.3 MB 
12.3 KB 
LN94-103-Chu.thich.danh.hieu.QTA 5.4 MB 
3.7 MB 
12.0 KB 
LN94-104-Giao.phap.dau.co. 6.1 MB 
4.2 MB 
11.7 KB 
LN94-105-Giang.chu.Quang.Tran 8.0 MB 
5.5 MB 
11.6 KB 
LN94-106-Tam.Bo.De 6.3 MB 
4.4 MB 
12.4 KB 
LN94-107-Ba.tue-Van.tue 6.0 MB 
4.2 MB 
12.2 KB 
LN94-108-Tuu.tue 9.4 MB 
7.0 MB 
11.8 KB 
LN94-109-Tu.tue 3.6 MB 
2.4 MB 
12.0 KB 
LN94-110-Ban.so. 6.5 MB 
4.4 MB 
10.2 KB 
LN94-111-Trong.tanh.nghe. 3.3 MB 
2.2 MB 
12.8 KB 
LN94-112-Khi.Anan.thinh.phap. 5.7 MB 
3.9 MB 
11.9 KB 
LN94-113-Nhap.luu.vong.so 9.0 MB 
6.1 MB 
10.9 KB 
LN94-114-Nhap.luu.vong.so-tt 7.7 MB 
5.4 MB 
11.3 KB 
LN94-115-Nhap.luu.vong.so-tt2 5.0 MB 
3.4 MB 
12.7 KB 
LN94-116-Cho.nhap.da.tich. 3.4 MB 
2.3 MB 
13.1 KB 
LN94-117-Nhu.thi.tiem.tang. 4.5 MB 
3.1 MB 
12.8 KB 
LN94-118-Tan.van.khong.tru. 5.0 MB 
3.5 MB 
12.6 KB 
LN94-119-Khong.giac.cuc.vien. 5.3 MB 
3.6 MB 
12.6 KB 
LN94-120-HOI 5.1 MB 
3.5 MB 
12.2 KB 
LN94-121-32.ung.than 6.1 MB 
4.2 MB 
11.6 KB 
LN94-122-Ke.chuyen.linh.ung.QTA 4.6 MB 
3.2 MB 
12.2 KB 
LN94-123-KC.o.Vung.Tau 7.8 MB 
5.3 MB 
12.0 KB 
LN94-124-32.ung.than-tt 4.6 MB 
3.2 MB 
11.9 KB 
LN94-125-14.Thi.Vo.Uy 5.9 MB 
4.1 MB 
10.9 KB 
LN94-126-Khong.nghe.am.thanh. 4.8 MB 
3.3 MB 
13.3 KB 
LN94-127-Xoay.thay.tro.vao. 4.2 MB 
2.9 MB 
12.8 KB 
LN94-128-Doan.diet.vong.tuong. 5.8 MB 
4.0 MB 
12.4 KB 
LN94-129-Huan.van.lia.tran. 9.2 MB 
6.3 MB 
11.4 KB 
LN94-130-Tam.thien.dai.thien. 6.0 MB 
4.1 MB 
11.4 KB 
LN94-131-4.Bat.Tu.Nghi 5.8 MB 
4.1 MB 
11.9 KB 
LN94-132-Tho.ky.danh.hieu 3.0 MB 
2.1 MB 
13.2 KB 
LN94-133-Canh.vien.thong 3.2 MB 
2.2 MB 
13.3 KB 
LN94-134-QAQT-Bai.ke.Van.Thu 6.0 MB 
4.1 MB 
11.3 KB 
LN94-135-Me.vong.co.hu.khong. 7.8 MB 
5.4 MB 
9.8 KB 
LN94-136-Loc.bo.sau.tran 6.2 MB 
4.3 MB 
11.2 KB 
LN94-137-Loc.bo.can.thuc.dai 3.6 MB 
2.5 MB 
12.7 KB 
LN94-138-Chon.Nhi.can.vien.thong 6.3 MB 
4.4 MB 
11.3 KB 
LN94-139-Ong.nghe.vi.tran.Phat. 3.6 MB 
2.5 MB 
12.5 KB 
LN94-140-Thay.nghe.nhu.huyen.loa. 5.8 MB 
4.0 MB 
10.8 KB 
LN94-141-Day.la.duong.Niet.Ban. 7.3 MB 
5.1 MB 
10.8 KB 
LN94-142-TONG.Y.BAI.KE.VT 6.3 MB 
4.3 MB 
10.5 KB 
LN94-143-Tong.y.bai.ke.VT-tt 5.8 MB 
4.1 MB 
11.7 KB 
LN94-144-YEU.PHAP.HO.DINH-Cong.chua.Lieu.Hanh 9.6 MB 
6.6 MB 
10.4 KB 
LN94-145-Gioi.trom 4.5 MB 
3.0 MB 
11.9 KB 
LN94-146-Gioi.vong.ngu 3.8 MB 
2.6 MB 
12.0 KB 
LN94-147-THIEN.NA 7.5 MB 
5.1 MB 
11.0 KB 
LN94-148-Nhan.vong.co.sanh. 9.7 MB 
6.7 MB 
10.9 KB 
LN94-149-Hai.nhan.dien.dao 6.0 MB 
4.2 MB 
11.7 KB 
LN94-150-Ban.tam.von.minh. 4.8 MB 
3.1 MB 
12.0 KB 
LN94-151-Hu.vong.vi.me. 4.8 MB 
3.2 MB 
11.7 KB 
LN94-152-Chu.thich.so.1.Thien.Na 7.7 MB 
5.4 MB 
10.4 KB 
LN94-153-Chu.thich.so.1-tt 9.3 MB 
6.3 MB 
10.4 KB 
LN94-154-The.gioi.dien.dao 2.9 MB 
1.9 MB 
13.0 KB 
LN94-155-12.LOAI.SANH 6.7 MB 
4.6 MB 
11.2 KB 
LN94-156-So.3. 5.0 MB 
3.4 MB 
12.2 KB 
LN94-157-So.7. 3.3 MB 
2.2 MB 
12.9 KB 
LN94-158-TAM.TIEM.THU 6.8 MB 
4.7 MB 
11.9 KB 
LN94-159-AN.LAP.THANH.VI 4.3 MB 
3.0 MB 
12.3 KB 
LN94-160-Thap.Tin 4.7 MB 
3.2 MB 
12.5 KB 
LN94-161-So.3 8.1 MB 
5.5 MB 
11.5 KB 
LN94-162-So.8. 6.2 MB 
4.1 MB 
11.7 KB 
LN94-163-Thap.Tru 2.5 MB 
1.6 MB 
13.2 KB 
LN94-164-Thap.Hanh 4.8 MB 
3.2 MB 
12.3 KB 
LN94-165-Thap.Dia 3.3 MB 
2.3 MB 
13.3 KB 
LN94-166-Ly.Cau.Dia 2.7 MB 
1.8 MB 
13.0 KB 
LN94-167-Phat.Quang.Dia-Su.bi.lam.lua 6.4 MB 
4.4 MB 
11.9 KB 
LN94-168-Dang.giac-Dieu.giac 1.5 MB 
1.0 MB 
13.4 KB 
LN94-169-Muoi.thi.du 7.1 MB 
4.9 MB 
11.6 KB 
LN94-170-BAY.THU 5.5 MB 
3.8 MB 
11.8 KB 
LN94-171-10.nhan.dia.nguc. 4.2 MB 
2.9 MB 
12.1 KB 
LN94-172-Du.bao 6.3 MB 
4.3 MB 
11.2 KB 
LN94-173-Du.bao-ngoi.nha.My.Tho 5.1 MB 
3.4 MB 
11.3 KB 
LN94-174-Bon.Bao.Lien.Huong. 6.5 MB 
4.4 MB 
11.3 KB 
LN94-175-Tra.qua.no.cu-KC.Thay.xg 7.1 MB 
4.8 MB 
10.6 KB 
LN94-176-Neu.no.than.mang. 3.0 MB 
2.0 MB 
12.6 KB 
LN94-177-Muoi.Tien 2.9 MB 
2.0 MB 
12.3 KB 
LN94-178-NGU.AM.MA 4.1 MB 
2.8 MB 
12.5 KB 
LN94-179-Phat.day 8.7 MB 
6.1 MB 
10.5 KB 
LN94-180-Sac.am 4.0 MB 
2.8 MB 
12.7 KB 
LN94-181-10.canh.ma.Sac.am 5.0 MB 
3.5 MB 
11.8 KB 
LN94-182-Ma.so.5. 5.4 MB 
3.7 MB 
11.5 KB 
LN94-183-Tho.am 3.7 MB 
2.5 MB 
12.6 KB 
LN94-184-10.canh.ma.Tho.am 4.9 MB 
3.2 MB 
11.9 KB 
LN94-185-Ma.so.7. 5.7 MB 
3.6 MB 
11.0 KB 
LN94-186-Tuong.am 4.7 MB 
3.0 MB 
11.6 KB 
LN94-187-10.canh.ma.Tuong.am 6.6 MB 
4.4 MB 
11.4 KB 
LN94-188-On.lai.tu.dau 7.4 MB 
5.1 MB 
11.0 KB 
LN94-189-Ma.so.6. 4.9 MB 
3.4 MB 
12.3 KB 
LN94-190-Hanh.am 3.3 MB 
2.3 MB 
12.9 KB 
LN94-191-10.canh.ma.Hanh.am 6.6 MB 
4.6 MB 
11.1 KB 
LN94-192-Thuc.am 4.8 MB 
3.3 MB 
12.0 KB 
LN94-193-10.canh.ma.Thuc.am 5.6 MB 
3.9 MB 
12.2 KB 
LN94-194-Ma.so.8. 6.5 MB 
4.6 MB 
11.1 KB 
LN94-195-Ngu.am.bon.nguyen.vong.tuong 7.1 MB 
4.9 MB 
10.5 KB 
LN94-196-GO.GIAI.NAM.AM 4.8 MB 
3.1 MB 
11.8 KB 
LN94-197-Tuy.o.trong.dem.toi. 8.1 MB 
5.2 MB 
10.7 KB 
LN94-198-Sac.am.tan.la. 5.4 MB 
3.7 MB 
11.5 KB 
LN94-199-Nhap.luu.la.quan. 5.6 MB 
3.8 MB 
11.6 KB 
LN94-200-Tuong.am.tan. 7.6 MB 
5.3 MB 
10.7 KB 
LN94-201-HOI.HUONG 1.1 MB 
579.3 KB 
12.1 KB 
Image Files JPEG JPEG Thumb
SB Hai Trieu Am 74.8 KB 
6.3 KB 
Information FormatSize
Lang.Nghiem.94_files.xml Metadata [file] 
Lang.Nghiem.94_meta.xml Metadata 3.2 KB 
Lang.Nghiem.94_reviews.xml Metadata 523.0 B 
Other Files Archive BitTorrent
Lang.Nghiem.94_archive.torrent 144.2 KB 

Write a review
Downloaded 244 times
Reviews
Average Rating: 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars

Reviewer: Hue Tri - 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars - November 24, 2012
Subject: Con Đường Giải Thoát
Đây là con đường giải thoát!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Terms of Use (31 Dec 2014)